Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մանկավարժության լաբորատորիա

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Հեղինակային կրթական ծրագիր 2022

Ստեղծողի մոբիլ դպրոց։  

Ստեղծագործ անհատի կրթական պատվեր,  անհատի օժտվածության զարգացման հանրակրթական բաց համակարգ։ 

Հեղինակային կրթական ծրագիրը՝ ուսումնական օրացույցով, ուսումնական նախագծերով, անհատական թվային միջոցներով։ 

Ուղղությունները։

Կրթահամալիրի 2020-2021 ուսումնական տարվա ամփոփ հաշվետվությունը՝

Հաշվետվությունը

Հաշվետվություն հիմքերը։

%d bloggers like this: