Պետական չափորոշիչ

Առարկայական չափորոշիչներ

«Հայոց լեզու», «Գրականություն», «Մայրենի»

«Հայոց պատմություն», «Համաշխարհային պատմություն», «Հասարակագիտութուն»

«Օտար լեզուներ»

«Ֆիզիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն», «Բնագիտություն», «Բնություն»

«Մաթեմատիկա» Լուսինե Ներսեսյան, Լիանա Հակոբյան, Հերմինե Անտոնյան, Զարինե Փանյան, 

«Ֆիզկուլտուրա» Նաիրա Հարությունյան

«Արվեստ» Մարինե Մկրտչյան, Հասմիկ Մաթևոսյան

«Իմացումի հրճվանք» ծրագիր

«Շախմատ» Առնոլդ Միքայելյան

«Ես և իմ հայրենիքը», «Ես, իմ հայրենիքը ու աշխարհը» Աշոտ Տիգրանյան

Քննարկումներից հետո Մարգարիտ Սարգսյան,

Հիմքեր