Հեղինակային կրթական ծրագրի ուսումնական պլանը կազմակերպվում է ուսումնական պարապմունքների միջոցով՝ դասերի, ակումբային պարապմունքների, ուսումնական նախագծերի, ուսումնական-հայրենագիտական ճամփորդությունների, հայրենաճանաչողական-մարզական քայլքերի, մասնագիտական փորձառությունների, ճամբարների, ստեղծագործական հավաքների, ստուգատեսների, համերգների, ցուցահանդեսների, ներկայացումների (ուսումնական պարապմունքներ) ձևով՝ ապահովելով ուսուցման անհատականացում, ուսուցման կազմակերպման (տեղ, ձև, ժամանակ, պայմաններ) հարմարվածությունը անհատին, ամբողջական ներառականություն։

Ուսումնական պարապմունքի կազմակերպման ձևեր են առկա, հեռավար, առցանց:

Առկա ուսումնական պարապմունքները կարող են անցկացվել ինչպես կրթահամալիրի տարածքում` դպրոցների կաբինետներում, լաբորատորիաներում, պարտեզում, բակերում, տանիքում, մարզադահլիճներում, այնպես էլ կրթահամալիրից դուրս՝ արտագնա, փոխանակման ծրագրերի կազմակերպման նախագծով, թանգարանում-համերգասրահում, բնության-պատմության հուշարձանի տարածքում, այլուր:

1. Հեռավար պարապմունքները կազմակերպվում են սահմնանված կարգով. կրթահամալիրում հեռավար ուսուցման ծրագիրն ընտրած սովորողների հետ:

Կազմակերպվում են նախագծային խմբերի սովորողների հետ՝ որպես էլեկտրոնային ուսումնական հաղորդակցություն, mskh.am ցանցում՝ դասավանդողների, սովորողների բլոգներում, ենթակայքերում, փոստային համակարգում:

2.Հեռավար-առցանց պարապմունքները կազմակերպվում են mskh.am ցանցում՝ դասավանդողների, սովորողների բլոգներում, ենթակայքերում, փոստային համակարգում, դրանց համար նախատեսված համացանցային այլ տարածքում՝ առցանց պարապմունքների համար նախատեսված հարթակներ (Teams, Meet, այլ)։ Հեռավար-առցանց պարապմունքները կարող են կազմակերպվել նաև ընտանեկան դպրոցների, ինքնակրթության նախագծերի միջոցով: Դպրոցի անցումը ամբողջական առցանց ուսուցման կիրառելի է համաճարակային, այլ արտակարգ պայմանններում:

3.Առկա և հեռավար ուսուցման համակցում: Ուսումնական պարապմունքների այս ձևը հնարավորություն է տալիս ուսումնական պարապմունքները կազմակերպել՝ ըստ սովորողի անհատական պլանի՝ կիրառելով ուսումնական գործի կազմակերպման համակցված տարբերակը, հնարավորություն տալով սովորողին ընտրել ուսուցման առավել հարմար տարբերակը:

Ուսումնական պարապմունքի բովանդակությունը, ձևը որոշվում է դասավանդողի ներկայացրած ծրագրով, կրթահամալիրի, դպրոցի, դասընթացի օրացույցով, իրականացվող նախագծով։ Պարապմունքի, նախագծի, ակումբի, ճամփորդության, ծեսի ղեկավարն իր բլոգում նախօրոք հրապարակում է բովանդակությունը, տեղեկություն անհրաժեշտ ուսումնական նյութերի մասին կամ նյութերը՝ դասագրքի, ուսումնական այլ գրականության հատվածներ, կայքէջեր, ցուցադրվող-ուսումնասիրվող նյութեր, աշխատանքային այլ ուսումնական նյութեր, տնային աշխատանքի, լրացուցիչ աշխատանքի փաթեթներ։ 

Ուսումնական պարապմունքի մասնակիցները որոշվում են դպրոցի աշխատակարգով (դասացուցակով)` դասարան, խումբ, պարապմունքը վարող մասնագետ։ Պարապմունքին կարող են մասնակցել կրթական փոխանակման ծրագրի մասնակից` հանրապետության այլ դպրոցների, արցախցի, վրաստանցի սովորողներ։ Նրանց մասնակցությունը որոշվում է ընդունելության ծրագրով, իրականացվող ուսումնական նախագծով։

Պարապմունքը նախագծում և վարում է կրթահամալիրի դասավանդողը,  նախագծով որոշված այլ դասավանդող կամ սովորող, հրավիրյալ մասնագետ, տվյալ բնագավառում հայտնի գործիչ, ծնող: Մասնակիցների համար պարտադիր է ուսումնական պարապմունքի ծրագրով որոշված աշխատանքը` նախագծի ղեկավարի որոշած աշխատակարգով կամ մասնակցի որոշած, նախագծի ղեկավարի հաստատած աշխատակարգով: 

Ուսումնական պարապմունքի ղեկավարը, մասնակիցները պատասխանատու են պարապմունքին անհրաժեշտ գործիքների, նյութերի, պայմանների առկայության համար։ Անրաժեշտության դեպքում պարապմունքի ղեկավարը դիմում է դպրոցի ղեկավարին, նրա միջոցով հայտ ներկայացնում կրթահամալիրի տնօրենին։

Ուսումնական պարապմունքի, նախագածի արդյունքները գրանցվում են սովորողի բլոգում կամ՝ դասարանական բլոգում (1-3-րդ դասարաններ):

Ուսումնական պարապմունքները, այդ թվում՝ բացօթյա, կազմակերպվում են հիգիենիկ, միջավայրում: Ուսումնական պարապմունքի տարածքը կրթական օբյեկտում պետք է լինի օդափոխված, հարմար սովորողի անհատական ուսումնական գործունեությունը կազմակերպելու համար: Ձմեռային ամիսներին ուսումնական կաբինետում ջեմաստիճանը պետք է լինի 18 աստիճան: 

Ուսումնական պարապմունքի բացօթյա տարածքը` բակը, հասարակական վայր, հուշարձանի տարածք, պետք է պարապմունքից առաջ մաքրվի, խնամվի` դառնալով մաքուր և հիգիենիկ։ 

Պարապմունքի մասնակցությունը գրանցվում է սահմանված կարգով։

Advertisement