Ձմեռային ազգագրական փառատոն, 2021թ. փառատոնային ճամբարի մշակումը, ուղղությունները, ժամանակացույցն է ներկայացնում Հասմիկ Մաթևոսյանը։