Ուսումնական ճամբարի մշակման ուղեցույց․

  • Նախորդ տարիների ճամբարի մշակումներ, կազմակերպում, այս տարվա ուսումնական ճամբարը՝ որպես զարգացում
  • Ճամբար 2020՝
  • Ճամբարի նկարագիր
  • նախագածային ուղղություններ, համագործակցային նախագծեր, ճամփորդական բաղադրիչներ, քայլքեր
  • ճամբարի կազմակերպման բաղադրիչի ներկայացում
  • կազմակերպման մասին. կազմակերպման մոդելի, մոդելների ներկայացում
  • սովորողի ընտրության իրավունքի ապահովում, իրացում
  • սովորողի՝ ստուգատեսներում մասնակցության գրանցում, մասնակցություն
  • սովորողի՝ ճամփորդությունների, համերգների, կլոր սեղանների, քայլքերի մասնակցության կազմակերպում, գրանցում
  • սովորողի ուսումնական գործունեության գնահատում