Ուսումնական երկրորդ շրջանը՝  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի տարեկան օրացույցով, ուսումնական պլանով ամրագրված, ուսուցման կազմակերպման ճամբարային, փառատոնային ստեղծագործական նախագծերի շրջան է։

Գնահատումն իրականացվում է՝ հիմքում ունենալով Գնահատման կարգը։

Այն կազմակերպվում է ըստ դպրոց-ճամբարների․ բովանդակությունն ու կազմակերպումն արտացոլվում են՝

Դպրոցների մշակումներում, աշխատակարգերում․ տե՛ս մեկ փաթեթով։

Փառատոնների մշակումներում, աշխատակարգերում․ տե՛ս մեկ փաթեթով։

Ճամբարային գործունեության գնահատումն արտացոլվում է սովորողի, դասավանդողի ուսումնական բլոգում՝ հաշվետու պատումի տեսքով, դպրոցի կազմած ամփոփաթերթում՝ ներառելով հետևյալ կետերը.  մասնակցություն՝

 • ցուցահանդեսների
 • հաշվետու համերգների
 • վարպետության դասերի
 • ներկայացումների
 • ստուգատեսներին՝ սովորողների մասնակցություն
 • սովորողների առաջարկած-իրականացրած նախագծերին
 • ճամբարային հանդիպումներով, դրանց մասնակցությամբ
 • ճամփորդությական նախագծերին
 • համագործակցային նախագծերին
 • սովորող սովորեցնող նախագծով
 • ուսումնարտադրական գործունեության արդյունքներով
 • դպրոցների ուսումնական կենտրոններում ծավալած գործունեության արդյունքներով
 • Այլ՝ տվյալ դպրոցի ճամբարային օրացույցով կարևորված գործունեության այլ տեսակներով

Գնահատումն իրականացվում է առանց գնահատանիշի՝ մատյանի համապատասխան բաժնում համապատասխան նշմամբ։

Լուսանկարը՝ Քնարիկ Ներսիսյանի