Ճամբարային գործունեության գնահատումն արտացոլվում է սովորողի, դասավանդողի ուսումնական բլոգում՝ հաշվետու պատումի տեսքով՝ ներառելով հետևյալ կետերը.  մասնակցություն՝

 • ցուցահանդեսների
 • հաշվետու համերգների
 • վարպետության դասերի
 • ներկայացումների
 • ստուգատեսներին՝ սովորողների մասնակցություն
 • սովորողների առաջարկած-իրականացրած նախագծերին
 • ճամբարային հանդիպումներով, դրանց մասնակցությամբ
 • ճամփորդությական նախագծերին
 • համագործակցային նախագծերին
 • սովորող սովորեցնող նախագծով
 • ուսումնարտադրական գործունեության արդյունքներով
 • դպրոցների ուսումնական կենտրոններում ծավալած գործունեության արդյունքներով
 • Այլ՝ տվյալ դպրոցի ճամբարային օրացույցով կարևորված գործունեության այլ տեսակներով

Գնահատումն իրականացվում է դպրոցի կազմած ամփոփոթերթում (ամփոփաթերթը կազմվում է ճամբարի ղեկավարի առաջարկած բաժիններով) առանց գնահատանիշի՝ մատյանի համապատասխան բաժնում համապատասխան նշմամբ։