«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Հեղինակային կրթական ծրագրի 9-րդ դասարաններում ուսուցումը կազմակերպվում է հեղինակային ուսումնական պլանով, որի հիմքով էլ ձևավորվում է սովորողի անհատական ուսումնական պլանը, որն արտացոլվում է սովորողի բլոգի համապատասխան բաժնում։ Անհատական ուսումնական պլանը կազմելիս՝ հաշվի են առնվում սովորողի նախասիրությունները, կրթական ցանկությունները, ուսումնական գործի կազմակերպման համար կարևորվող այլ մանրամասներ։

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ձևը նույնպես սովորողն է ընտրում՝ համապատասխան հիմնավորմամբ, անհրաժեշտության դեպքում՝ ժամանակային նշումով, ինչն էլ արտացոլվում է նրա ուսումնական պլանում։

Ուսումնական գործունեության պարտադիր բաղկացուցիչներ են՝

 • Նախագծային ուսուցումը
 • Կրթահամալիրի օրացույցով որոշված ճամբարները, ստուգատեսները, կրթահամալիրային նախագծերը
 • Ուսումնական ճամփորդությունները
 • Հեծանվաերթերը, քայլքերը
 • Ռազմամարզական ճամբարը
 • Ընտրությամբ գործունեությունները
 • Լրացուցիչ կրթությունն, ինքնակրթությունը։

Ուսուցման կազմակերպման, բովանդակային այս շեշտադրումներն էլ արտացոլվում են սովորողի բլոգում, որը կառուցվում է՝ ըստ սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջների։

Սովորողի ամփոփիչ ատեստավորումը կազմակերպվում է ըստ 9-րդ դասարնցիների ուսումնական օրացույցի ( հիմքում կրթահամալիրի տարեկան օրացույցը)՝ շեշտադրելով հետևյալ բովանդակային բաղադրիչները՝

 • Բլոգային ուսուցում․ բլոգային աշխատանքի, նախագծի ներկայացում-պաշտպանություն
 • Ելքի ստուգատեսային ցուցադրություններ՝ առկա և մեդիա միջավայրում (համերգներ, ամփոփումներ, ցուցահանդեսներ, բլոգային ներկայացումներ, այլ)
 • Ռազմամարզական ճամբար
 • Մասնագիտական ուսուցման ստուգատես
 • Ելքի ուրբաթ-համերգ
 • Մասնակցություն կրթահամալիրի առարկայական ֆլեշմոբներին։

Կազմակերպումը՝

 • Բլոգային առարկայական, նախագծային ներկայացում-պաշտպանություններ
 • Գործունեությունների հաշվետու ցուցադրություններ կրթահամալիրի ուսումնական կենտրոններում
 • Ճամբարային, ռազմամարզական, ճամփորդական բաղադրիչների ցուցիչներ
 • Մասնագիտական՝ քոլեջային ուսուցումը, սովորողի ուշադրության կենտրոնում։
 • Այլ։

Փաստաթղթավորումը՝

 • Առարկայական գնահատումն իրականացվում է ըստ կրթահամալիր գնահատման կարգի։
 • Գնահատանիշներն անցկացվում են ավարտական վկայական։
 • Ավարտական վկայականի՝ Ավարտական և մասնագիտական քննություններ բաժնում, արձանագրվում են Ելք ստուգատեսի արդյունքներով ամրագրված համապատասխան առարկայական բաժինները՝ ցուցանիշները բերվում են 20 միավորանոց համակարգի։