Պարտադիր է, որ՝

 • Հակադրություններ չլինեն հանրակրթության պետական չափորոշչի, առարկայական ծրագրերի հետ
 • Ներկայացվի հեղինակային կրթական ծրագրի նկարագիրը՝ նպատակ, խնդիրներ
 • Բովանդակությունը․ նախագծեր, ուսումնական նյութեր
 • Հեղինակային կրթական ծրագրի անհատականացումը, սովորողի՝ ընտրության ապահովումը
 • Սովորողը՝ հեղինակային կրթական ծրագրի հեղինակ, սովորողի անհատական նախագծեր
 • Հեղինակային կրթական ծրագրի կազմակերպման միջավայրը
 • Հեղինակային կրթական ծրագրի ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ձևերը
 • Հեղինակային կրթական ծրագրի ուսումնական օրացույցը՝ կրթական ծրագրի կազմակերպիչ
 • Հեղինակային կրթական ծրագրի գնահատումը
 • Հեղինակային կրթական ծրագրի տարածումը
 • Այլ։