Ուսումնական ամառ․ ուղեցույց

 • աշխատանք մոդուլների, ժամանակացույցի վրա
 • բլոգի սպասարկում
 • մասնակիցների գրանցում, կապ այլ դպրոցից դիմած ուսուցիչների, դպրոցների հետ, ,
 • կրթահամալիրի վերապատրաստող ուսուցիչների հետ վերապատրաստումների վերաբերյալ հանդիպման պատրաստություն
 • այլ
 • 2021-2022 ուստարվա պատրաստություն
 • Առարկայական ծրագրերի լրամշակումներ՝ ըստ ներկայացված պահանջների
 • Նոր նախագծերի քննարկումներ, լրամշակումներ
 • Կարգերի լրամշակումներ
 • Լաբորատորիաների ղեկավարների ընտրություն, աշխատանք այս շրջանակում
 • Ֆլեշմոբների կազմում
 • Այլ աշխատանք։