Առաջին ուսումնական շրջան

Սեպտեմբեր

Հինգ տարեկաննների ծրագրի մշակման աշխատանքների կազմակերպում, համակարգում

Աշխատանք լաբորատորիաների ղեկավարների հետ․ ուսումնական օրացույցներ, տարվա անելիքներ

Մենթորական նախագծերի հավաքագրում, ներկայացում

9-րդ դասարանի ծրագրի հավաքներ, մշակում

Մասնաժողով․ մասնաժողովի ուսումնասիրությունների կազմում

Կրթահամալիրային նախագծերի դիտարկումներ

Դպրոցի ղեկավարների ներկայացրած նախագծերի դիտարկումներ

Անհատական աշխատանք