Ընտանեկան դպրոցը` որպես ուսումնական պարապմունքի կամ տնային աշխատանքի կազմակերպման ձև, կիրառում են՝

 • դասավանդողը` իր վարած դասընթացի ծրագրով որոշված բովանդակությամբ.
 • ուսումնական նախագծերի ղեկավարը (համակարգողը).
 • ակումբի ղեկավարը.
 • դպրոցի ղեկավարը
 • Ընտանիքը, ծնողը, սովորողը։

Ընտանեկան դպրոցը կարող է գործել առկա և հեռավար՝ ընտանեկան տիրույթներում։

Առկա ընտանեկան դպրոցը՝ դասավանդող ուսուցչի առաջարկով, իր ընտրությամբ, մասնակցում է՝

 • Օրացուցային նախագծերին
 • Կրթահամալիրի ծեսերին
 • Ուսումնական ճամբար, ճամփորդություններին
 • Դպրոցի, դասավանդողի օրացույցով որոշված այլ նախագծերին
 • Ընտանեկան դպրոցի առաջարկով ձևակերպված նախագծերին։

Հեռավար ընտանեկան դպրոցը կազմակերպվում է սովորողի (նրա օրինական ներկայացուցչի) դիմումի հիման վրա, որի պատճառ կարող է լինել՝

 • Սովորողի, ընտանիքի հիվանդությունը
 • Համաճարակային իրավիճակը
 • Այլ։

Ընտանեկան դպրոցի թեման, նախագիծը հրապարակվում է վարողի կողմից։ Առցանց պարապմունքի հղումն ուղարկվում է այն սովորողներին, ում համար նախագծին մասնակցելը պարտադիր է, և կրթահամալիրի մյուս դպրոցներում սովորող հասակակիցներին, նրանց, ում կարող է հետաքրքրել։ 

Ընտանեկան դպրոցի ուսումնական-նախագծային գործունեությունը գրանցվում է դպրոցի էլեկտրոնային մատյանի` հեռավար-առցանց ընտանեկան դպրոց էջում։ Ընտանեկան դպրոցին սովորողի մասնակցությունը (արդյունքը) գնահատվում է դասընթացի, նախագծի, ակումբի գնահատման էլեկտրոնային մատյանում։  

Ընտանեկան դպրոցի ուսումնական գործունեության արդյունքները հրապարակվում են սովորողի, դասավանդողի բլոգում, փաթեթները՝ դպրոցի կայքում։

Advertisement