Սեբաստացու օրեր, կրթահամալիրի տոն, 2021թ․, նոյեմբեր

 • Սեբաստացու օրերը գործընկերային կապերի, նախագծերի ամիս
 • Հեղինակային կրթական ծրագրի առաջարկած կամավոր ատեստավորման մոդելը․ արձագանքներ, առաջարկ
 • Առցանց, առկա հանդիպումներ, նախագծային քննարկումներ հայ և վրացի գործընկեր-դպրոցների, կրթական կազմակերպությունների, Բլեյան ցանցի գործընկերների հետ
 • Ամսվա ճամփորդությունները՝ տոնի ու ծեսի տարածման նախագծերով
 • Տոնը սեբաստացի շրջանավարտների հետ․ ծիսական, առցանց նախագծեր
 • Գեղարվեստը կրթահամալիրում․ աշխատարաններ կրթահամալիրի դպրոցներում
 • Բաց Աշխատարաններ կրթահամալիրի Քոլեջում
 • Դասավանդողների-սովորողների մարզական, շախմատային բաց մրցաշարեր
 • Դասավանդողների-սովորողների առցանց, առկա քննարկումներ, նախագծեր
 • Բնագիտությունը կրթահամալիրում․ փորձերի բաց լաբորատորիա
 • Մեր միջավայրը մեզ նվեր․ նորամուտներ, միջավայրի նոր լուծումների նախագծեր կրթահամալիրի դպրոցներում
 • Հոգատարություն նախագիծը կրթահամալիրում
 • Տոնական Դպիրը՝ որպես հեղինակային կրթական բաց ծրագրի դասավանդողի մշակումային, հետազոտական հարթակ
 • Դասավանդողների առաջարկած այլ նախագծեր
 • Ընթերցանության նախագծեր․ գրաբար, արևմտահայերեն տեքստերի ընթերցումներ, տեսանյութեր
 • Նոր՝ շուրջտարյա նախագծերի ներկայացումներ կրթահամալիրի դպրոցներում
 • Հարիսայի ծեսը՝ համայնքային ծես, սեբաստացի ծնողների նախաձեռնություն-նախագծերի ծես։

Աշխատակարգը

 • Սեբաստացու օրերի նախագծերը հրապարակվում են դասավանդողների բլոգներում
 • Դպրոցները, լաբորատորիաները հրապարակում են Սեբաստացու օրեր, կրթահամալիրի տոնի ընդհանուր նախագծերը, աշխատակարգերը
 • Անհատական՝ հասցեական, հրավերների պատրաստումը՝ որպես նախագծի բաղադրիչ։
 • Սեբաստացու օրերի լուսաբանումը՝ որպես նախագծային բաղադրիչ։

Advertisement