Վարդան Կարապետյանի ամփոփումը՝

1․ Հասարակագիտական, քաղաքացիական նախաձեռնությունների լաբորատորիայի՝ 2021-22 ուստարվա ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում-հաշվետվություն
2․ «Բարբառներ» ակումբի՝ 2021-22 ուստարվա ուսումնական առաջին շրջանի գործունեության ամփոփում

Լիլիթ Սահակյանի ամփոփումը

Իմացումի հրճվանք լաբորատորիա

Ժաննա Հակոբյանի ամփոփումը

Ռուսերենի լաբորատորիա

Հասմիկ Մաթևոսյանի ամփոփումը

Ծեսերի լաբորատորիա

Յուրա Գանջալյանի ամփոփումը

Եվրոպական և տարածաշրջանային օտար լեզուների ուսուցման լաբորատորիայի 2021-2022 ուստարվա առաջին ուսշրջանի գործունեության հաշվետվությունը 

Նելի Արղությանի ամփոփումը

2021-22 ուստարվա առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփում

Լիանա Հակոբյանի ամփոփումը

Մաթեմատիկայի լաբորատորիա