Նախագծի ընթացքը՝ մարտ-մայիս ամիսներ, ուսումնասիրման տարիները՝ 2021-2022 թթ

Աուդիտի* կազմակերպման սկզբունքները՝

 • մասնակցային. սովորողների, ուսուցիչների, ծնողների, բարեկամների նախագծային տարբեր խմբեր մասնակցում են աուդիտին նրա որևէ փուլում՝ ուսումնասիրության, արդյունքների, առաջարկությունների քննարկման, անհատական արդյունքների ներկայացման ձևաչափով․
 • խթանող. մասնակիցներն անում են առաջարկություններ, գրանցում դրանք որպես նախագծի արդյունքներ, զարգացում.
 • բաց. նյութերը, առաջարկությունները հրապարակվում են, հասանելի են։ Դպրոցների ղեկավարները, նախագծի համակարգողները ասուլիս-կլոր սեղաններ  են կազմակերպում՝ ապահովելով նախագծի հանրայնացնումը։

Իրականացնողները՝ ծրագրերի ղեկավարներ, նախագծի ղեկավարներ՝ ուսուցիչ, սովորող
Համակարգող՝ դպրոցների նախագծային խմբեր

Բովանդակությունը՝  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր,  կրթահամալիր-տնտեսության, կրթահամալիր- իրավական կառույց հանրային աուդիտ

Աուդիտի հարթակները

 • Սովորողների, դասավանդողների բլոգներ, կրթահամալիրի կայք, կրթահամալիրի հանրայնացման հարթակներ՝ ասոիլիսների, կլոր սեղանների տեսքով։

Աշխատակարգ

 • Գրանցվում-հրապարակվում են կրթահամալիրի, հեղինակային կրթական ծրագրի 2021-2022 ուսումնական տարիների ձեռքբերումները նյութական միջավայրում։
 • «Հանրային աուդիտ» խորագրով ստեղծվում, հրապարակվում, տարածվում են ռեպորտաժներ, հարցազրույցներ, տեսանյութեր։
 • Կազմակերպվում են ասուլիսներ, ՖԲ ասուլիսներ, Հասարակագիտական ստուգատեսի շրջանակում ծրագրով կլոր սեղաններ։

Ուսումնասիրության շրջանակը

 • Նյութական միջավայրը. գրանցման միավորները՝ քառակուսի մետր, աշխատանքում ներառված մարդկանց թիվ, կրթահամալիրի ծախսերը, շահառուների թիվ, շահառուների արձագանք
  — կրթական պարտեզ, կանաչ լանջերի ստեղծում, ամենօրյա խնամք
  — ուսումնական նկուղներ
  — ուսումնական տանիքներ
  — նոր, նորոգված ներքին տարածքներ՝ խմբասենյակ, կաբինետ, սրահ, արհեստանոց, արվեստանոց, ուսումնաարտադրական արհեստանոց
  — նյութական միջավայրում ընդհանուր գործածման նոր ուսումնական միջոցներ, գործիքներ, պիտույքներ
 • Նյութական միջավայրը՝ որպես ուսուցողական. ուսումնական ծառայությունները՝
  — փակ լողավազանի
  — խոհանոցի
  — արվեստանոցի, արհեստանոցի, ուսումնաարտադրական արհեստանոցի, լաբորատորիայի, կաբինետի
 • Մարդկային ռեսուրսներ. 2021, 2022 թթ (թիվ, աշխարհագրություն)
  — սովորողներ
  — նախակրթարանի սաներ
  — երկարացված օրվա ճամբարի սովորողներ
  — աշխատողներ
  — կրթահամալիրում վերապատրաստված մասնագետներ
  — կրթահամալիրային նախագծերի մասնակցած սովորողներ, մանկավարժական աշխատողներ
  — մենթոր ուսուցիչներ
  — ծրագրի գործընկերներ, աջակիցներ
 • Հեղինակային կրթական ծրագրային կազմակերպում
  — ուսումնառության պայմանագիր
  — անհատական ուսումնական պլան
  — ուսումնական պլանի կազմակերպման կարգեր-
  — ուսումնական բլոգներ
  — ուսումնական նախագծեր
  — ուսումնական ճամբարներ, ստեղծագործական հավաքներ
  — մեդիագրադարան
  — կրթահամալիրի ներքին ցանց
  — ուսումնական TV, ռադիո
  — կրթական փոխանակումներ
  — հանրակրթական կամուրջներ
  — միջազգային նախագծերի, մրցույթների մասնակցություն
  Առանձնահատուկը կրթահամալիրում
 • Դրամական ցուցանիշներ.
  Մուտքեր՝
  — պետական հատկացումներ
  — սովորողների ուսումնառության պայմանագրով որոշված վճարումներ
  — սաների խնամքի և զարգացման պայմանագրով որոշված վճարումներ
  — լրացուցիչ կրթության պայմանագրով որոշված վճարումներ
  — կրթական այլ ծառայության համար պայմանագրային վճարումներ
  — այլ ներդրումներ (նպատակային, բարեգործական, …)
  Ծախսեր՝
  — աշխատավարձ
  — դասավանդողների ամսական միջին աշխատավարձ
  — ապրանքների, նյութերի ձեռքբերում
  — կոմունալ ծախսեր
  — այլ ծառայությունների համար պայմանագրային վճարում

*Աուդիտը (հաշվեստուգում) կազմակերպության, համակարգի գործունեության, ծրագրի և արդյունքի անկախ գնահատման գործընթացն է։

Advertisement