«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Ապրիլին ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու ուղեցույց․ հիմքերը՝ մարտի ուղեցույցում։

Ուղեցույցը կազմելու համար ելակետեր.

 • պարապմունքները կազմակերպվում են նաև դրսում՝ կրթահամալիրի, քաղաքի պուրակներում, այգիներում․
 • պարապմունքները կազմակերպվում են նաև ուսումնական Ագարակում
 • կարևորվում են քաղաքային քայլքերը, հեծանվաերթերը
 • յուրաքանչյուրը ելնում է «չեմ վնասի» սկզբունքից
 • պարապմունքները կազմակերպվում են առցանց՝ հեռավար-ընտանեկան դպրոցներում
 • առկա պարապմունքները կազմակերպվում են յուրաքանչյուր պարապմունքից հետո օդափոխվող տարածքներում
 • սովորող-ծնող-կրթահամալիրի աշխատող եռամիության հիմք են փոխադարձ հարգանքը, վստահությունը, ինքնակազմակերպումը, ինքնակրթությունը։ Դպրոցի, քոլեջի ղեկավարը, բուժքույրը նաև կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով միջոցառումների պատասխանատուն են։

Ուսումնական տարածքները

 • Ապրիլը կարևոր ամիս է մեր բացօթյա ուսումնական տարածքների, պուրակների, այգիների խնամքի, այգեգործական աշխատանքների սկզբի համար։
 • Ուսումնական Ագարակը, Արատեսի դպրական կենտրոնը, դպրոցների պուրակները, սարալանջը դառնում են երկրագործական կենտրոններ։
 • Շենքում գտնվող ուսումնական տարածքները անընդհատ օդափոխվում են: Առկա են լվացարաններ` հնարավորության դեպքում նաև տաք ջրով, օճառ, թղթե սրբիչներ: Սենյակներում, միջանցքներում առկա են ախտահանիչ հեղուկով սրվակներ` անհրաժեշտ քանակությամբ: Կան ծածկվող աղբամաններ: Աղբը, այդ թվում օգտագործված դիմակը, անձեռոցիկը պետք է գցել այդպիսի աղբամանի մեջ:

Կրթահամալիրային նախագծերից առանձնացվում են՝

Ուսումնական գործի կազմակերպական ձևերը

 • Կրթահամալիրում ուսումնական պրոցեսի կազմակերպման ձևերն են.
 • առկա ուսումնառություն
 • ուսումնառություն հեռավար-ընտանեկան (ինքնակրթության) դպրոցում
 • առկա և ընտանեկան դպրոցում ուսումնառությունների համադրում՝ համակցված ուսուցում
 • նախագծային փոքր խմբերի հավաքներ
 • կրթական փոխանակման նախագծեր
 • արտագնա նախագծեր
 • Գագարին նախագծով պարբերական հավաքներ, հանդիպումներ, նախագծային գործունեություն
 • հեռավար ուսուցում
 • Երկարացված օրվա ճամբար
 • Լրացուցիչ կրթության պարապմունքներ։

Առկա ուսումնառության դեպքում սովորողը ֆիզիկական միջավայրում, խմբով մասնակցում է իր անհատական ուսումնական պլանով որոշված բոլոր ուսումնական պարապմունքներին:

Ընտանեկան (ինքնակրթության) դպրոցում ուսումնառության դեպքում սովորողին` իր անհատական ուսումնական պլանին համապապասխան, տրամադրվում են ուսումնական նյութերը: Նա մասնակցում է նախօրոք որոշված առցանց պարապմունքների: Ուսումնառության արդյունքի համար պատասխանատվությունը սովորողինն է: Դասավանդողը մեթոդական օգնություն կամ խորհրդատվություն է տրամադրում:

Առկա և ընտանեկան դպրոցում ուսումնառությունների համադրման դեպքում սովորողը ընտրում իր անհատական ուսումնական պլանի այն դասընթացները, որոնց ցանկանում է մասնակցել ֆիզիկական միջավայրում և նրանք, որոնք ցանկանում է յուրացնել ինքնակրթության միջոցով:

Հեռավար ձևով ուսումնառությունը կազմակերպվում է կրթահամալիրում սահմանված կարգով: Սովորողը իր անհատական ուսումնական պլանին համապատասխան ստանում է ուսումնական նյութերը, ինքնուրույն ուսումնասիրում, քննարկում իրեն կցված դասավանդողի հետ: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են կազմակերպվել առցանց դասեր:

Համակցված ուսուցում։ Ուսուցման կազմակերպման ձևերի մոբիլ ու փոփոխվող տարբերակ՝ ուսուցման ձևերի համադրմամբ։ Կազմակերպվում է ըստ նախապես հրապարակված ժամանակացույցի, սովորողների, ընտանեկան դպրոցների շրջանակում իրականացրած հարցումների վերլուծության հիման վրա։

Սնունդը

Սովորողը ջուրը և սնունդը բերում է տանից՝ հիգիենիկ, փակվող տուփում: Սովորողներին խորհուրդ է տրվում զերծ մնալ խանութներից սնունդ, շշալցված զովացուցիչ խմիչք գնելուց: Երկարացված օրվա ճամբարում ընդգրկված սովորողների սնունդը կազմակերպվում է դպրոցների խոհանոցներում։