Մայիսյան 17-րդ հավաք

Մայիսի 2-28

Բովանդակային ուղղություններ

 • Օրացուցային, շուրջտարյա նախագծերը կրթահամալիրի դպրոցներում․ դպրոցը բաց ցուցասրահ, համերգասրահ:
 • Գագարին նախագծով ամենաշաբաթյա նախագծային գործունեություն՝ նախագծի գյուղերում։
 • Կրթական փոխանակումներ Վայոց Ձորի դպրոցների հետ։
 • Գարնանանային, ամառային զարգացող միջավայրը, նախագծերը Արատեսի դպրական կենտրոնում։
 • Կրթահամալիրի մեդիամիջավայրը․ զարգացումներ:
 • Ընտրությամբ գործունեությունների, ակումբների, ստեղծագործական խմբերի հաշվետու նախագծերի ներկայացումներ։
 • Դպրոցների մայիսյան հավաքի նախագծերը՝ համերգներ, նորամուտներ, քաղաքային նախագծեր: 
 • Դպրոցների, լաբորատորիաների մայիսյան կլոր-սեղանները։
 • Ուսումնական զարգացող միջավայրը կրթահամալիրի դպրոցներում․ բացօթյա լսարանները՝ որպես հակաբացիլ միջավայրի ամենօրյա լուծումներ: 
 • Ծնողը կրթական գործի կազմակերպիչ․ հանդիպումներ, վարպետաց դասեր կրթահամալիրի դպրոցներում:
 • Սովորողների լրացուցիչ կրթությունը կրթահամալիրի դպրոցներում․ ներկայացումներ։
 • Էկոտուրի նախագծերով, միջավայրի խնամքի, նորացման, կանաչապատման, հասարակական նախագծեր: 
 • Անթափոն կենցաղ նախագծերով աշխատանք կրթահամալիրի դպրոցներում, արդյունքների ներկայացումներ։
 • Ուսումնական տարվա ամփոփման-գնահատման-ներկայացման նախագծեր:
 • Ուսումնական պլաններ, փոփոխությունների առաջարկներ, ուսումնական ծրագրերի ներկայացումներ:
 • Հանրային աուդիտ նախագծի ներկայացումներ։
 • Հունիսյան ճամբարը զարգացող մանկավարժության ցուցիչ՝ «Ուսումնական ամառ» նախագծեր:
 • «Ցտեսություն» ուսումնական նախագծի ցուցադրություններ, համերգներ:
 • 2022-2023 ուսումնական տարում կրթահամալիր ընդունված, ընդունվել ցանկացողների համար Մուտքի կլոր սեղաններ, շրջայցեր, միասնական գործունեության օրեր․ Քոլեջի զբոսաշրջության խմբերի կազմակերպած շրջայցեր։

Մայիսյան հավաքի կլոր սեղաններ՝ ըստ ուղղությունների

Կրտսեր դպրոցներ՝

 • Հանրային աուդիտ նախագծի ամփոփում․ ներկայացումներ
 • Ուսումնական պլանի կազմակերպմանն ուղղված առաջարկներ, ուսումնական պլանը սպասարկող կարգերի լրամշակումներ
 • Ուսումնական ամառ․ հունիսյան ճամբարի մշակումներ, աշխատակարգ, հայտարարություններ
 • Այլ՝ դպրոցի օրացույցով որոշված կլոր սեղաններ։

Միջին դպրոց՝

 • Հանրային աուդիտ նախագծի ամփոփում․ ներկայացումներ
 • Ուսումնական պլանի կազմակերպմանն ուղղված առաջարկներ, ուսումնական պլանը սպասարկող կարգերի լրամշակումներ
 • Ուսումնական ամառ․ հունիսյան ճամբարի մշակումներ, աշխատակարգ, հայտարարություններ
 • Այլ՝ դպրոցի օրացույցով որոշված կլոր սեղաններ։
 •  

Ավագ դպրոց, Քոլեջ՝

 • Հանրային աուդիտ նախագծի ամփոփում․ ներկայացումներ
 • Ուսումնական պլանի կազմակերպմանն ուղղված առաջարկներ, ուսումնական պլանը սպասարկող կարգերի լրամշակումներ
 • Ուսումնական ամառ․ հունիսյան ճամբարի մշակումներ, աշխատակարգ, հայտարարություններ
 • Այլ՝ դպրոցի օրացույցով որոշված կլոր սեղաններ
 • 9-րդ, 12-րդ դասարանների Ելքի ստուգատեսով որոշված ցուցադրություններ։

Լաբորատորիաներ, ուսումնական կենտրոններ՝

Լաբորատորիայի, կենտրոնի զարգացումը նոր ուսումնական տարում․ խնդիրներ, առաջարկներ։