Կրթական մեթոդաբանության հիմնավորում

Հեղինակային մանկավարժություն իրականացնող դասավանդողը իր գործի հեղինակն է։ Հեղինակային մանկավարժության զարգացման առանցքում ստեղծագործող, հետազոտող ուսուցիչն է, ով անընդհատ մշակում, լրամշակում, զարգացնում է իր աշխատանքային՝ կրթական, մտահորիզոնը, մասնագիտական հմտությունները։

Տե՛ս հեղինակային կրթական ծրագրով դասավանդող ուսուցչին ներկայացվող պահանջները։

Հետևաբար հեղինակային կրթական ծրագրի կամավոր ատեստավորման բովանդակային բաղադրիչները կազմվում են այնպիսի մոտեցմամբ, որ ուսուցիչը ստեղծի, առաջարկի, զարգացնի հեղինակային մանկավարժությունը։

 • Աշխատանքի իրականացման ու դրա ներկայացման համար տրվում է որոշակի ժամանակահատված՝ տաս աշխատանքային օր։ Օրերի հաշվարկումը՝ հայտարարության հրապարակումից հետո։
 • Պարտադիր ենք համարում, որ կամավոր ատեստավորում անցնող ուսուցիչն ունենա առնվազն երեք տարվա դասավանդման փորձ։
 • Պարտադիր ենք համարում, որ ուսուցիչը կարողանա պաշտպանել իր աշխատանքը՝ այդպիսով հանրայնացնելով և ներկայացնելով իր գործունեությունը։
 • Պարտադիր ենք համարում, որ մասնակից դասավանդողը կազմակերպի իր աշխատանքի բաց, թափանցիկ ու հրապարակային կազմակերպումը, շահագրգիռ տարբեր կողմերի ներառմամբ։

Հեղինակային կրթական ծրագրի կամավոր ատեստավորումն ըստ առարկայական բաղադրիչների՝

Բովանդակային բաղադրիչներ

 • Ուսուցչի բլոգում համապատասխան բաժնի բացում՝ հեղինակային կրթական ծրագիր, կամավոր ատեստավորում
 • Ուսուցչի բլոգի դիտարկում` ըստ հեղինակային կրթական ծրագրում գործող կարգի
 • Ուսուցչի գործունեության ներկայացում՝ ըստ մշակված փաստաթղթի․ հեղինակային կրթական ծրագրի ուսուցիչը
 • Մշակումներ մանկավարժության լաբորատորիայում
 • Հոդված, թարգմանություն Դպիրում
 • Իրականացրած երկարաժամկետ, կարճաժամկետ նախագծեր
 • Սովորողի նախասիրությունների զարգացման մեթոդական մշակում․ ակումբային գործունեության կամ սովորողի ընտրությամբ գործունեության, դասընթացի տարբերակով
 • Ճամփորդության կամ ճամբարի ղեկավարում․ ամփոփ հաշվետվություն
 • Տարեկան, ամսական հաշվետվություններ
 • Ինքնակրթություն կամ մասնագիտական զարգացման սեմինարներ
 • Այլ

Փորձարկման փուլ

Գնահատումը

 • Գնահատումն իրականացվում է կրթահամալիրի մասնաժողովի կողմից, որի գործունեությունը բաց է ու հրապարակային, օրակարգը՝ նախապես հրապարակված։
 • Արդյունքների ամփոփումը՝ բնութագրող գնահատում, տեղի է ունենում կրթահամալիրի մասնաժողովում՝ ուսուցիչները ներկայացնում, պաշտպանում են իրենց աշխատանքը։
 • Գնահատումն իրականացվում է քվեարկությամբ, արդյունքները հաշվարկում, ներկայացնում է մասնաժողովի ղեկավարը։
 • Ամփոփիչ արձանագրությունը հրապարակվում է լաբորատորիայի բլոգում, ընթացքը լուսաբանվում ուսուցիչների բլոգներում, կայքում։
 • Մասնաժողովի ներկայացրած ամփոփիչ տեղեկանքը ներկայացվում է կրթահամալիրի Կառավարման խորհրդին։

Բողոքարկումը

 • Բողոքարկող ուսուցիչը տաս աշխատանքային օրում՝ մինչև Կառավարման խորհրդի հերթական հավաքի օրակարգի հրապարակումը, գրավոր դիմում է կրթահամալիրի տնօրենին՝ կցելով բողոքարկման հիմնավորումը, ներկայացրած նյութերն, այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն։
 • Կրթահամալիրի տնօրենը գրում է իր նկատառումները, ըստ ներկայացված նյութի ուսումնասիրության, փորձաքննության, մերժում կամ դիմում մասնաժողովի ղեկավարին, որպեսզի աշխատանքը լրամշակելու, նորից հանրային ներկայացնելու հնարավորություն տրվի։