1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում հեղինակային մանկավարժություն իրականացնող մանկավարժական աշխատողի կամավոր ատեստավորման (այսուհետ՝ ատեստավորում) կազմակերպման, անցկացման, ատեստավորման հանձնաժողովի ձևավորման, ատեստավորման արդյունքների բողոքարկման հետ կապված իրավահարաբերությունները:
 2. Ատեստավորման նպատակն է վերջին երեք տարում հայտատուի մանկավարժական գործունեության գնահատումը և դրա արդյունքում նրա դրույքաչափի փոփոխությունը:
 3. Ատեստավորմամբ հաստատվում է, որ հայտատուն իր գործի հեղինակն է, հեղինակային կրթական ծրագրի զարգացման պատասխանատուն, ստեղծագործող, հետազոտող մասնագետ, որ անընդհատ զարգացնում է իր աշխատանքային կարողությունները, մանկավարժական հմտությունները, առարկայական գիտելիքները, մտահորիզոնը։ 
 4. Մանկավարժական աշխատողն ընտրում է իր դրույքաչափի բարձրացման մի ընթացակարգ՝ սույն կարգով կամ ՀՀ ԿԳՄՍՆ կողմից կազմակերպվող։ 
 5. Ատեստավորման հանձնաժողովը կրթահամալիրի մասնաժողովն է։
 6. Ատեստավորման համար դիմում է կրթահամալիրում առնվազն երեք տարվա անընդհատ աշխատանքային փորձ ունեցող մանկավարժական աշխատողն (ահսուհետ՝ հայտատու)։
 7. Դիմելու ժամանակը որոշում է հայտատուն՝ հայտ ներկայացնելով կրթահամալիրի մասնաժողովի ղեկավարին։
 8. Հայտը ներկայացնելու համար հայտատուն իր անհատական ուսումնական բլոգում բացում է «Կամավոր ատեստավորում» բաժին՝ այնտեղ տեղադրելով ներկայացվող նյութերը։
 9. Հայտատուն կազմակերպում է իր մանկավարժական գործունեության հանրային ներկայացումը։
 10. Մասնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրում է ներկայացված նյութերը։ Նյութերի ուսումնասիրությունից հետո քննարկվում են տարաձայնությունները, եթե դրանք առկա են: Մասնաժողովի անդամները մասնակցում են հայտատուի մանկավարժական գործունեության հանրային ներկայացմանը, անհրաժեշտության դեպքում ստանում լրացուցիչ պարզաբանումներ։
 11. Մասնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ գրավոր՝ էլեկտրոնային տարբերակով, մասնաժողովի ղեկավարին ներկայացնում է իր կարծիքը ։
 12. Մասնաժողովը ներկայացված կարծիքների հիման վրա, համաձայնությամբ, ներկայացված հայտի մասին կայացնում է որոշում․ 
 • համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին, դրույքաչափը սահմանել 250000 դրամ  
 • համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին՝ առանց դրույքաչափի փոփոխության. 
 • չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին։ 

13. Մասնաժողովը իր որոշումը գրավոր, էլեկտրոնային տարբերակով, ներկայացնում հաjտատուին և կրթահամալիրի տնօրենին։

14. Մասնաժողովի որոշման հետ համաձայն չլինելու դեպքում հայտատուն երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր՝ էլեկտրոնային տարբերակով, փաստարկված հիմնավորումներով դիմում է կրթահամալիրի տնօրենին և մասնաժողովի ղեկավարին։ Մասնաժողովի ղեկավարը 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում կրթահամալիրի տնօրենին գրավոր՝ էլեկտրոնային տարբերակով, ներկայացնում է իր մեկնաբանությունները։

15. Եթե ներկայացված մեկնաբանությունները չեն բավարարում հայտատուին, կրթահամալիրի տնօրենը կրթահամալիրի առաջատար մանկավարժական աշխատողներից կազմում է 5 անձից բաղկացած բողոքարկման հանձնաժողով։

16. Բողոքարկման հանձնաժողովը յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում տալիս է իր եզրակացությունը, որի արդյունքում կրթահամալիրի տնօրենը կայացնում է վերջնական որոշում։

17. Կրթահամալիրի տնօրենը, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իր հրամանով սահմանում է ատեստավորում անցած մանկավարժական աշխատողի նոր դրուքաչափը՝ 5 տարի ժամկետով։

18. Կրթահամալիրից այլ դպրոց տեղափոխման արդյունքում հավելավճարը չի պահպանվում:

Կամավոր ատեստավորման մասին․ հայտարարությունը

Advertisement