Կլոր սեղաններ, հավաքներ

 • Պարտադիր ատեստավորում․ ամփոփում
 • Կամավոր ատեստավորման ներկայացումներ
 • 9-րդ դասարանցիների նախասիրությունների բացահայտման նախագծի ներկայացում
 • Մասնագիտական զարգացման կլոր սեղաններ
 • Մուտք կրթահամալիր․ սեմինարներ
 • Հավաքներ Գագարին կլաստերի դպրոցներում

Ուղղություններ՝

 • Աշխատանք դպրոցներում
 • Միջավայրի խնամք
 • Սեբաստացու օրեր․ նախապատրաստում
 • Մատենավարական աշխատանք
 • Աշխատանք բլոգներում, ենթակայքերում
 • Թթուդրիքի նախագծեր կրթահամալիրի դպրոցներում
 • Դասավանդողների պարտադիր տարեկան բուժզննում
 • Ճամփորդական նախագծեր, քայլքեր
 • Սովորողների ինքնակրթության աշնանային նախագծեր
 • Այլ․ դպրոցների աշխատակարգով որոշված նախագծեր
 • Գնահատումը կրթահամալիրում

Մայրենիի լաբորատորիա

Advertisement