Ռուսերենի լաբորատորիա

5 տարեկանների ծրագիր

1-3-րդ դասարաններ

Կրթահամալիրի 9-րդ դասարանների մասնագիտական կողմնորոշման մեկամյա ծրագիր․ մշակումը՝ Մարթա Ասատրյանի

Մայրենիի լաբորատորիա․ 4-5-րդ դասարաններ։ Մշակումը՝ Կարինե Պետրոսյանի

Մայրենիի լաբորատորիա․ 6-8-րդ դասարաններ։ Մշակումը՝ Տաթև Աբրահամյանի

Մայրենիի լաբորատորիա․ 9-12-րդ դասարաններ։ Մշակումը՝ Ելենա Սարգսյանի

Մաթեմատիկայի լաբորատորիա․ Լիանա Հակոբյան

Մշակութային ուղեցույց․ հավաքեց Քնարիկ Ներսիսյանը

Մաթեմատիկայի լաբորատորիա․ Յուրա Գանջալյան

Հայրենագիտական լաբորատորիա․ Վարդան Կարապետյան

Advertisement