Կրթական մեթոդաբանության հիմնավորում

Հեղինակային մանկավարժություն իրականացնող դասավանդողը իր գործի հեղինակն է։ Հեղինակային մանկավարժության զարգացման առանցքում ստեղծագործող, մտածող ուսուցիչն է, ով անընդհատ մշակում, լրամշակում, զարգացնում է իր աշխատանքային՝ կրթական, մտահորիզոնը, մասնագիտական հմտությունները։

Տե՛ս հեղինակային կրթական ծրագրով դասավանդող ուսուցչին ներկայացվող պահանջները։

Հետևաբար հեղինակային կրթական ծրագրի կամավոր ատեստավորման բովանդակային բաղադրիչները կազմվում են այնպիսի մոտեցմամբ, որ ուսուցիչը մտածի, ստեղծի, առաջարկի, զարգացնի հեղինակային մանկավարժությունը։

 • Աշխատանքի իրականացման ու դրա ներկայացման համար տրվում է որոշակի ժամանակահատված՝ յոթ աշխատանքային օր։
 • Պարտադիր ենք համարում, որ կամավոր ատեստավորում անցնող ուսուցիչն ունենա առնվազն երեք տարվա դասավանդման փորձ։
 • Պարտադիր ենք համարում, որ ուսուցիչը կարողանա պաշտպանել իր աշխատանքը՝ այդպիսով հանրայնացնելով և պաշտպանելով իր գործունեությունը։
 • Պարտադիր ենք համարում կամավոր ատեստավորման գործընթացի աշխատանքի բաց, թափանցիկ ու հրապարակային կազմակերպումը, շահագրգիռ տարբեր կողմերի ներառումը։

Հեղինակային կրթական ծրագրի կամավոր ատեստավորումն ըստ առարկայական բաղադրիչների՝

Բովանդակային բաղադրիչներ

 • Աշխատանքային փորձը ներկայացնող հոդված
 • Համագործակցային ուսումնական նախագծի օրինակ կամ Առարկայական նախագծի օրինակ
 • Սովորողի նախասիրությունների զարգացման մեթոդական մշակում․ ակումբային գործունեության կամ սովորողի ընտրությամբ գործունեության, դասընթացի տարբերակով։
 • Ուսուցչի բլոգի դիտարկում` ըստ հեղինակային կրթական ծրագրում գործող կարգի

Փորձարկման փուլ

Գնահատումը

 • Գնահատումը իրականացվում է կրթահամալիրի մասնաժողովի կողմից, որի գործունեությունը բաց է ու հրապարակային, օրակարգը՝ նախապես հրապարակված։
 • Արդյունքների ամփոփումը՝ բնութագրող գնահատում, տեղի է ունենում կրթահամալիրի մասնաժողովում՝ ուսուցիչները ներկայացնում, պաշտպանում են իրենց աշխատանքը։
 • Գնահատումն իրականացվում է քվեարկությամբ, արդյունքները հաշվարկում, ներկայացնում է մասնաժողովի ղեկավարը։
 • Ամփոփիչ արձանագրությունը հրապարակվում է լաբորատորիայի բլոգում, ընթացքը լուսաբանվում ուսուցիչների բլոգներում, կայքում։
 • Մասնաժողովի ներկայացրած ամփոփիչ տեղեկանքը հաստատվում է կրթահամալիրի Կառավարման խորհրդում։

Բողոքարկումը

 • Բողոքարկող ուսուցիչը տաս աշխատանքային օրում՝ մինչև Կառավարման խորհրդի հերթական հավաքի օրակարգի հրապարակումը, գրավոր դիմում է կրթահամալիրի տնօրենին՝ կցելով բողոքարկման հիմնավորումը, ներկայացրած նյութերն, այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն։
 • Կրթահամալիրի տնօրենը գրում է իր նկատառումները, ընտ անհրաժեշտության դիմում մասնաժողովի ղեկավարին, որպեսզի աշխատանքը լրամշակելու, նորից հանրային ներկայացնելու հնարավորություն տրվի։
Advertisement