Ընդհանուր աշխատակարգ՝ ըստ կետերի

Բովանդակային բաղադրիչ․ վերապատրաստման ծրագրերի, մոդուլների լրամշակում՝ մինչև ապրիլի վերջ՝

նախարարության ներկայացրած նյութերի ուսումնասիրում՝ ըստ դրանց՝ փոփոխություններ մոդուլներում, ծրագրերում։

մեր փորձի ուսումնասիրության արդյունքում՝ զարգացումներ հեղինակային կրթական ծրագրով նախատեսվող զարգացումներ։

Advertisement