Կրթահամալիրում առաջին դասարանցիների՝ «Մուտք կրթահամալիր» ճամբարը հեղինակային կրթական ծրագրով, ամենամյա ուսումնական օրացույցով որոշված բաց աշխատարան է, որին մասնակցելը պարտադիր է հեղինակային կրթական ծրագրով սովորել ցանկացող վեց տարեկանների համար։

Ճամբարի կազմակերպումը հեղինակային կրթական ծրագիր  իրականացնող հանգույց-դպրոցների օրացույցի պարտադիր նախագծերից է, որի ձևը որոշում է դպրոցը։

«Մուտք կրթահամալիր» ճամբարի նպատակներն են՝

 • առաջին դասարան  ընդունվող սովորողին, ծնողին ներառելու հեղինակային կրթական ծրագրում,
 • ծանոթացնելու հեղինակային մանկավարժությանը,  ուսումնական գործի կազմակերպման առանձնահատկություններին,
 • ուսուցման միջավայրին, ուսուցման համար անհրաժեշտ հմտություններին,
 • անհատական գործիքներին։

«Մուտք կրթահամալիր» ճամբարի կազմակերպման պատասխանատուն  կրտսեր դպրոցի ղեկավարն է։

Դպրոցի ճամբարի աշխատակարգը կազմում  է դասվարը։ Այն  հաստատում է ծրագրի ղեկավարը։ Աշխատակարգը, որպես բաց նախագիծ, հրապարակվում է դասվարի բլոգում ճամբարի մեկնարկից 5 աշխատանքային օր առաջ:

Դասվարը ճամբարից 5 օր առաջ նամակով գրանցված ծնողներին տեղեկացնում է ճամբարի մասին, կցում ճամբարի ծրագիրը:

Ճամբարը կարող է կազմակերպվել ըստ հետևյալ ձևերի՝

 • առկա
 • համակցված

Արտակարգ պայմաններում ըստ անհրաժեշտության (սովորողի բացակայություն երկրից, առողջական վիճակ, համավարակ)՝ ճամբարը կարող է կազմակերպվել նաև առցանց։

«Մուտք կրթահամալիր» ճամբարներն սկսվում են արդեն գրանցված 6 տարեկանների հետ յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա մարտ ամսից։

Առաջին դասարանի «Մուտք կրթահամալիր» ճամբարն ունի երկու բաղադրիչ՝

1․ ծնողական ակումբներ,
2․ աշխատանք սովորողների հետ։

1․ Ծնողական ակումբների ուղղություններ են՝

 • ծանոթություն կրթահամալիրի ֆիզիկական միջավայրին, մեդիամիջավայրին,
 • ծանոթություն ուսումնառության պայմանագրին, ուսումնական պլանին,
 • ծանոթություն լրացուցիչ կրթության ծառայություններին,
 • մեդիակրթության կազմակերպում,
 • ծանոթություն ծնողի ընթերցարանին։

2․ Դպրոց-պարտեզի առաջին դասարանի՝ «Մուտք կրթահամալիր» ճամբարի գործունեության ուղղություններ՝

 • ընդհանուր պարապմունք (երգ, պար, ընթերցումներ, ​խաղեր-խաղիկներ)
 • մարմնամարզություն
 • տեխնոլոգիական գործունեություն
 • ​լող բացօթյա լողավազանում
 • հեծանվավարություն
 • շրջակա միջավայրի խնամք
 • այցելություն Ագարակ
 • այցելություն բույսերի լաբորատորիա։

Սովորողը ճամբարին մասնակցում է 3 օր՝ 3-ական ժամով։  Օրերի ընտրությունը կատարվում է ծնողների, դպրոցի համաձայնությամբ (սովորաբար շուրջտարյա ճամբարների ընթացքում), ըստ որի օրացույցը հրապարակվում է դպրոցի ընդունելության էջում։

Հատուկ կարիքով սովորողի մասնակցությունը ճամբարին կազմակերպվում է մասնագետի աջակցությամբ։

Ուսումնական տարվա ընթացքում սովորողը ծնողի հետ կարող է այցելել կրթահամալիր, ծանոթանալ, էլեկտրոնային կամ առկա եղանակով գրանցվել կրթահամալիրի 4 դպրոց-պարտեզներից մեկում՝

«Մուտքի կրթահամալիր» ճամբարի արդյունքով սովորողի ծնողի հետ սահմանված կարգով կնքվում է ուսումնառության պայմանագիր։

Advertisement